zima

Sprawdź, kto odpowiada za drogę

Zima zawitała w gminie Chocianów na dobre i zdaje się nie odpuszczać. Gminne służby utrzymania pracują pełną parą odśnieżając drogi, ale nie wszystkie drogi w gminie należą do samorządu. Pozostałe to drogi powiatowe i wojewódzkie, za których utrzymanie odpowiada Polkowicki Zarząd Dróg i Zarząd Dróg Wojewódzkich. Natomiast właściciele posesji odpowiadają za odśnieżanie chodników. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek dbania o drogi i chodniki ciąży na właścicielach lub zarządcach nieruchomości. Dotyczy to dbania o stan chodników, służących do ruchu pieszego i położonych bezpośrednio przy innych posesjach, jeżeli znajdują się na nich błoto, śnieg, lód lub inne zanieczyszczenia. Za niedotrzymanie tego obowiązku grozi mandat nawet do 500 złotych, a w przypadku wyrzucania śniegu na drogę, mandat może wynieść nawet do 1500 złotych.
Obowiązek ten nie dotyczy jednak chodników i miejsc, na których wyznaczono strefę płatnego parkowania lub parkowania pojazdów samochodowych- wówczas obowiązek utrzymania czystości spoczywa na gminie. Natomiast w przypadku przystanków autobusowych odpowiedzialność ta spoczywa na przedsiębiorstwie komunikacyjnym. To samo dotyczy wszystkich dróg gminnych, których odśnieżaniem zajmuje się Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chocianowie.
Drogi gminne na terenie Chocianowa odśnieżane są według ustalonej wcześniej kolejności. Jako pierwsze odśnieżane są ulice: 3-go Maja, Apteczna, Armii Krajowej, II Armii Wojska Polskiego (1-24), Fabryczna, Kolejowa, Kościuszki, Plac Wolności, Poprzeczna, Ratuszowa, Sybiraków, Tylna, Wesoła, Wspólna, Żeromskiego, Pileckiego oraz parking przy Urzędzie Miasta i Gminy i chodnik przy ul. Kasztanowej. Następnie służby porządkowe odśnieżają ulice: 1-go Maja, Bolka i Świdnickiego, Górnicza, Gwarków, Kolonialna, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Odrodzenia, Ogrodowa, Pocztowa, Polna, Piotrowska, Słoneczna, Sportowa, Szprotawska, Świerkowa, Środkowa, Targowa i Zaułek Fabryczny. W trzeciej kolejności odśnieżane są ulice: Akacjowa, Brzozowa, Daglezjowa, Dominialna (droga gruntowa od ul. Kościuszki do II AWP), Jagodowa, Kasztanowa, Leśna, Makowa, Malinowa, Sosnowa, Spacerowa, Szkolna, Topolowa, Wiązowa, Wrzosowa, Zielona, droga wzdłuż parku przy ul. Kasztanowej oraz droga przy ogrodzeniu działek, która łączy się z ulicą Trzebnicką. Odśnieżany jest także Cmentarz Komunalny oraz parkingi samochodowe.
Szczegółowy harmonogram odnaleźć można także na stronie www.mzgkim.com.pl, w zakładce AKCJA ZIMA. Jak informuje MZGKiM, o ułożeniu kolejności odśnieżania ulic, decyduje zarówno sposób utwardzenia nawierzchni, jak i stopień uczęszczania dróg. Harmonogram został ułożony również tak, aby ułatwić pracę służbom porządkowym a odśnieżanie ulic, przebiegało szybko i sprawnie.
Przypominamy również właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku usuwania zalegającego na dachu śniegu, który topiąc się może dość gwałtownie osunąć się na przechodniów. Dotyczy to także usuwania sopli, brył czy nawisów śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób na chodnikach czy ulicach przy budynku.

Średni koszt utrzymania gminnych dróg kosztuje gminę około 150 tysięcy złotych rocznie, z czego nie mniej niż połowa tej kwoty przeznaczona zostaje na zimowe utrzymanie dróg.

Poniżej  zamieszczamy mapy dróg gminy Chocianów oraz miasta Chocianów z zaznaczonymi drogami i jednostkami samorządu terytorialnego, odpowiedzialnymi za ich remonty oraz zimowe utrzymanie.

 

Zobacz mapę >>

Zobacz mapę >>

 

 

Drogi powiatowe: 
Polkowicki Zarząd Dróg z siedzibą w Przemkowie, ul. Fabryczna 16, telefon: 76 831 94 74

Drogi wojewódzkie: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, Wrocław ul. Krakowska 28, telefon: 0-71 391-71-00

 

Źródło: chocianow.pl