praktycznie to umiem 11.07.2016

Praktycznie to umiem

Powiat Polkowicki złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na listopad br.

Zadania będą realizowane we współpracy Powiatu Polkowickiego i dwóch jednostek oświatowych: Zespołu Szkół w Chocianowie oraz Zespołu Szkół w Polkowicach. Działania, zaplanowane na lata 2017-2018, skierowane będą do 379 uczniów, 11 nauczycieli i 3 doradców zawodowych. Przewidziano współpracę szkół z pracodawcami w zakresie: organizacji staży i praktyk zawodowych, utworzenia klasy patronackiej, organizacji forum logistycznego i mechatronicznego, realizacji uczniowskich projektów, a także wycieczek zawodoznawczych i specjalistycznych warsztatów. Działania obejmują również doradztwo zawodowe, zajęcia na uczelniach, obozy naukowe i kursy zawodowe dla uczniów, a także program stypendialny dla uzdolnionych uczniów. Młodzież w trakcie realizowanych zajęć będzie korzystać z doposażonej pracowni organizacji reklamy i informatycznej oraz pracowni obsługi turystycznej. W obu placówkach zostaną utworzone Szkolne Punkty Informacji i Kariery. Przewidziano również wsparcie dla nauczycieli i doradców zawodowych w postaci szkoleń, studiów  podyplomowych i staży rozwijających kompetencje zawodowe. Łączna wartość projektu to 1.803.019,16 zł.

-To kolejny, już trzeci projekt, jaki złożyliśmy na nasze placówki oświatowe-przypomina Marek Tramś starosta polkowicki i dodaje: łącznie staramy się  prawie o 8 mln złotych , a do tego należy jeszcze pamiętać, że same Zespoły Szkół również wnioskują na  „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej” to blisko 2 mln na każdą placówkę.

P1010565

Źródło: Powiat Polkowicki