finanse

Będą pieniądze z PROW 2014-2020

13 670 000 złotych trafi do lokalnych  przedsiębiorców i organizacji pozarządowych na m.in. promocję regionu  i rozwój produktów lokalnych. Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Wrzosowa Kraina”. 
Wsparcie finansowe będzie można uzyskać w ramach rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego, czy też w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wielkość tego wsparcia uzależniona jest od rodzaju prowadzonego projektu i puli środków przeznaczonych na ich realizację.

W ramach tzw. Podejścia leader i strategii „Wrzosowej Krainy” wspierane będą projekty mające na celu m.in. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji w regionie. Wspierane będą również projekty związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego oraz z rozwojem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Dotowane będą także działania związane z rozwojem infrastruktury drogowej.

-Beneficjentami w zależności od zakresu operacji, mogą być osoby fizyczne, osoby prawne tj. powiat, gmina oraz przedsiębiorcy, czy też osoby wykluczone. O wsparcie finansowe starać się mogą także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a której ustawy przyznają zdolność prawną- mówi Barbara Sulma ze Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”.
O jakie kwoty chodzi konkretnie i jaka dokumentacja będzie niezbędna przy składaniu wniosków, wyjaśnią przedstawiciele Stowarzyszenia „Wrzosowa Kraina” w czasie spotkań organizacyjnych tuż po wakacjach.
Więcej informacji udziela Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” pod numerami telefonów: 76 818 45 41 oraz 500 206 128

Artykuł powstał dzięki Weronice Olszak z LGD Wrzosowa Kraina.

Źrodło: chocianow.pl