statystykaa

Badania statystyczne wśród rolników

Od 1 czerwca do 29 lipca Główny Urząd Statystyczny przeprowadzać będzie statystyczne badania rolnicze wśród wybranych gospodarstw.

Pytania dotyczyć będą pogłowia bydła, owiec, drobiu i produkcji zwierzęcej. Ankieterzy zapytają również o struktury gospodarstw rolnych, pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego.
Ankieta dotyczy tylko wylosowanych gospodarstw osób fizycznych, które stanowią część reprezentacyjną całych zbiorowości gospodarstw w Polsce. Gospodarstwa osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnych, również są zobowiązane do udziału w badaniu.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące użytkownikami gospodarstw rolnych, sporządzają sprawozdanie poprzez Portal Sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego w dniach 1- 30 czerwca. Właściciele gospodarstw rolnych mogą wypełnić formularz przez Internet. Formularz dostępny będzie od 1 do 9 czerwca na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl.
Od 10 do 22 czerwca informacje można także przekazać w czasie rozmowy telefonicznej z teleankieterem. Natomiast od 10 czerwca do 19 lipca będzie to można zrobić osobiście, bowiem ankieter odwiedzi badane gospodarstwo.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://stat.gov.pl/badania rolnicze. Szczegóły uzyskać można również dzwoniąc na Infolinię Statystyczną, pod numerem telefonu: 22 279 99 99.
Udział w badaniu jest obowiązkowy.
Źródło: chocianow.pl