ratusz

Jakie jutro czeka Chocianów

Na Zaciszu ruszyły prace przy budowie nowego przedszkola. Jest to bardzo ważna i potrzebna dla miasta inwestycja. Inwestowanie w dzieci jest pierwszym i najważniejszym krokiem dla rozwoju miasta i gminy oraz wpisuje się w przełomowy dla kraju projekt 500 +. Niestety w tym momencie kończą się dobre informacje. Gmina nie złożyła bowiem żadnego wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych tej opiewającej na prawie 5 mln złotych inwestycji. Jest jedynie nadzieja na niewielkie wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, lecz jak na razie podstawowym źródłem finansowania jest zaciągnięty kredyt. Pieniądze „leżą na ulicy” lecz w Chocianowie nikt nie chce się po nie schylić.

Kolejnym przykładem braku zainteresowania inwestycjami finansowanymi do 85% kosztów kwalifikowanych dotacjami unijnymi jest „PWK” w Chocianowie, którego prezes zajmuje się bzdurami, a jak potrzeba pieniędzy to sięga do portfeli mieszkańców podnosząc opłaty za wodę i ścieki. W żadnej wsi w gminie (jak i w pewnych częściach Chocianowa) nie ma metra rury kanalizacyjnej na czym traci gmina, gdyż nie pobiera opłat za odbiór ścieków, traci wielomilionowe dotacje a zyska niedługo kary za niewywiązanie się z unijnych zobowiązań.

Ręce opadają patrząc, jakimi „pierdołami” zajmują się radni zamiast szukać rozwiązań, które by miasto rozwijały i bogaciły. Brak elementarnej wiedzy ekonomicznej i wizji rozwoju gminy dużej części radnych przeraża. I nie dotyczy to niestety tylko obecnej sytuacji, lecz i lat poprzednich, kiedy to pociągi z pieniędzmi odjeżdżały. Cóż, większość gmin wykorzystała szanse i do tego pociągu wsiadła. Niestety nie nasza.

Czy tak trudno jest dostrzec i realizować zadania tak oczywiste jak choćby:

  1. Powołać w gminie zespół, który będzie monitorował wszelkie dostępne dotacje i zajmował się ich pozyskiwaniem.
  2. Uzbroić teren i pozyskać inwestorów.
  3. Wykorzystać walory ekologiczne Chocianowa tworząc ośrodek wypoczynkowy w pięknych lasach z kąpieliskiem (niestety najlepszy teren dla tej inwestycji jest w rękach prywatnych z powodu braku planów długoterminowych). Gotowym przykładem, że można zrobić z tego dochodowy biznes, są nieodległe Rokitki, gdzie biwakuje niemalże całe zagłębie miedziowe.

Oczywiście te punkty można w sposób nieograniczony rozbudowywać przy odrobinie wyobraźni i dobrej woli.

Andrzej Bober