Zrzut ekranu 2016-03-23 o 10.47.15

Bezpłatne konsultacje dla organizacji pozarządowych

Chcesz założyć stowarzyszenie lub fundację? A może twoja organizacja potrzebuje wsparcia lub informacji istotnych dla prowadzonej przez ciebie działalności? W rozwiązaniu problemów i trudności w prowadzeniu organizacji pozarządowej pomogą doradcy z Punktu Konsultacyjno – Doradczego dla Organizacji Pozarządowych w Lubinie. Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Civis Europae. Oferujemy BEZPŁATNE doradztwo i konsultacje dla stowarzyszeń, fundacji, związków, grup nieformalnych oraz aktywnych obywateli.

Godziny otwarcia Punktu:
Poniedziałek – 14.00 – 19.00
Środa – 9.00 – 14.00
Czwartek – 14.00 – 19.00

Doradztwo świadczymy w sposób stacjonarny (osobisty), wyjazdowy (w umówionym miejscu poza biurem Punktu), telefoniczny oraz internetowy.

Zakres tematyczny świadczonego doradztwa:
– pozyskiwanie funduszy na działania (źródła krajowe i zagraniczne),
– pisanie i rozliczanie projektów,
– sprawozdawczość,
– elementy księgowości (prowadzenie rachunkowości, prawidłowe opisywanie dokumentów, sporządzanie sprawozdań finansowych itp.,
– zakładanie organizacji (obowiązki rejestracyjne, statut, KRS, działalność odpłatna statutowa i gospodarcza),
– wspieranie wolontariatu oraz inicjatyw prospołecznych,
– aktywizacja i integracja organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych,
– prowadzenie działań, których celem jest umacnianie partnerstwa organizacji pozarządowych z administracją publiczną i rozwój współpracy międzysektorowej.

Osoby zainteresowane doradztwem prosimy o umówienie spotkania pod nr tel. 76 844 98 47 lub mailowo: dpkdlubin@wp.plcivis.europae@wp.pl Więcej info na temat Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego: http://www.inkubatorngo.info/1/aktualnosci
Zrzut ekranu 2016-03-23 o 10.47.01
Źródło: chocianow.pl