azbest

115 430,88 tys. zł dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Dziś Gmina Chocianów podpisuje umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na kwotę 115 430,88 tys. zł, na dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest, demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu prywatnych posesji. Od maja 2002 roku realizowany jest przyjęty przez Radę Ministrów „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, którego podstawowym celem jest oczyszczenie kraju z azbestu. Właściciele wyrobów zawierających azbest na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów  zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,  w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r., nr 8, poz. 31), zobowiązani są do ich usunięcia i utylizacji do 2032 roku. Aby otrzymać dofinansowanie, konieczne było sporządzenie inwentaryzacji i współpraca z mieszkańcami, właścicielami posesji. Uznając za sukces otrzymanie tak wysokiego dofinansowania, szacuje się, że jest to największa tego typu inwestycja w powiecie polkowickim.

 

Źródło: chocianow.pl