20150426_134717(1) pielgrzymka

100 tysięcy strażaków na Jasnej Górze

W VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę udział wzięło ok. 100 tysięcy przedstawicieli Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Pielgrzymka odbywa się co pięć lat. Na tegoroczną pielgrzymkę wyjechali przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z naszej gminy. Uczestniczył w niej także prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.